Artistas / Andoni Olaetxea eta Telmo Trenor

Andoni Olaetxea eta Telmo Trenor

Andoni Olaetxea eta Telmo Trenor

Discos

Andoni Olaetxea Eta Telmo Trenor
Paperezko Mila Eguzki

7/10